SH -> kotisivulle päivitetty 16.2.2000 © 2015 Sakari Hannula
minä | diplomityön sisällysluettelo
[Kotisivulle]

Diplomityön tiivistelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ
Tekijä: Sakari Hannula
Työn nimi: OVT:n vaikutus kodinkonetukkukaupan liiketoimintaan
Päivämäärä: 27.5.1996 Sivumäärä: 66
Osasto: Sähkötekniikan osasto
Professuuri: Tik-86, Tuotannon tietotekniikka
Työn valvoja: Professori Martti Mäntylä
Työn ohjaaja: KTM Timo Laatikainen
Diplomityön aiheena on tutkia organisaatioiden välisen tiedonsiirron, ovt:n, käyttöönoton ja käytön vaikutusta kodinkonetukkukaupan liiketoimintaan. Toiminnoista tarkastelun kohteena ovat tilaus, tilausvahvistus, lasku, hinnastot sekä tuotetiedot.

Edellämainittuihin toimintoihin osallistuvia tärkeimpiä organisatoorisia tahoja ovat kodinkonetukkurilla piiripäälliköt sekä myyntitoimiston henkilökunta. Lisäksi kodinkonetukkurin ulkopuolelta toimintaan vaikuttavia tahoja ovat kodinkonetukkureiden asiakkaat, eli kodinkonekaupat ja -kauppaketjut.

Työssä pohditaan, miten siirtyminen ovt:hen eri toiminnoissa vaikuttavat niihin osallistuviin tahoihin. OVT mahdollistaa eriasteisia hyötyjä riippuen ovt:n siirtymisen tavasta ja suunnitelmallisuudesta.

Avainsanat: ovt, edi, kodinkonetukkukauppa, Empatia