Kotimaan postin järjestelyt nuoressa Suomessa

Nykysuomen keskeisimpiin filateelisiin kirjailijoihin kuuluvan Petteri Hannulan tuotannosta ilmestyy tammikuussa 2008 uusi teos: Kotimaan postin järjestelyt nuoressa Suomessa.

Hannula lähtee uusimmanssa tutkimuksessaan liikkeelle vuoden 1924 postisäännöstä ja sen soveltamismääräyksistä ja seuraa Postihallituksen kiertokirjeisiin tukeutuen, kuinka postin järjestelyt eli postilähetykset ja niiden käsittely kehittyivät tuona aikana Suomessa kotimaan postin osalta. Tarkasteltava ajanjakso päättyy vuoden 1943 loppuun (1944 tuli voimaan uusi Postisääntö).

Pääpaino on merkinnöissä, jotka näkyvät postilähetyksen jättäjälle tai vastaanottajalle lähetyksessä tai siihen välittömästi liittyvissä dokumenteissa (kuten kuiteissa). Postilaitoksen sisäisiin menettelyihin (kuten lunastusten ylöskantoon) liittyvää ohjeistusta on mukaan otettu lähinnä niiltä osin kuin sen katsotaan tuovan lisäinformaatiota merkintöjen taustoista.

Teoksen kuvituksessa on tukeuduttu huomattavassa määrin toisen postisääntöihin syvällisesti perehtyneen konkarin, Matti Mustalahden kokoelmaan.

Teoksen lähdeteoskäyttöä edistävät lukujen lopussa olevat viittaukset muiden lukujen niihin säädöksiin, joissa on kytkentöjä kyseisen luvun pääasiaan, ja teoksen lopussa oleva laaja asiasanahakemisto.

Teoksen laajuus on 125 A4-sivua.

Hinta:

Painos väliaikaisesti loppuun myyty.

Tiedustelut ja tilaukset:

Joutjärven Postimerkkikerho ry; email: petteri(a)hannulat.net