Tietotekniikan junailija

Työtehtävät

Johtava konsultti & partner Profit Consulting Oy:ssä 2007- ♦ Team Manager SysOpen Digia Oyj:ssä 2002-2006 ♦ Johtava konsultti SysOpen Digia Oyj:ssä 1999-2001 ♦ Tietojärjestelmäpäällikkö Asko Kodinkone Oy:ssä 1997-1999 ♦ Projektipäällikkö Asko Oyj:ssä 1996 ♦ Järjestelmäsuunnittelija Asko Oyj:ssä 1988-1995

Nykyinen toimenkuva

Projektinhallintaan erikoistunut johtava konsultti, jolloin projektipäällikkö/-johtaja-roolissa: Asiakasorganisaation, projektin henkilöstön ja toimittajaorganiyhtiön johdon välillä toimien vastata projektien laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta asetetuissa aika- ja kustannusraameissa.

Projekteja

2007-
Erään suomalaisen henkivakuutusyhtiön kokonaisinfran ja liiketoiminnan kattavan kokonaisjärjestelmän uusiminen ♦ Eräs suomalainen finanssisektorin toimijan verkkopankkiin tunnistautumiskanavien lisääminen ♦ Eräs suomalainen finanssisektorin toimijan konttorijärjestelmän tekninen uudistaminen ♦ Erään suomalaisen pankin kohdevakuudellisen rahoituksen kehitysohjelma ♦ Vakuutuskannan konversioprojekti eräälle suomalaiselle henkivakuutusyhtiölle ♦ Erään suomalaisen henkivakuutusyhtiön perusliiketoiminnan kattavan kokonaisjärjestelmän toimitus- ja jatkokehitysprojektit (2 kpl)

2000-2006
Eläkevakuutusyhtiöiden keskitetyn ansaintarekisterin laskutusjärjestelmän toteutus ♦ Erään suomalaisen finanssikonsernin yritysvakuutuspuolen extranetin kehitysprojektit (2 kpl) ♦ Erään suomalaisen vakuutuskonsernin jälleenvakuutusjärjestelmän kehitysprojekti ♦ Erään suomalaisen liikepankin henkilöasiakaspuolen verkkopankin työasema- ja backend-ohjelmistojen konversioprojekti ♦ Erään suomalaisen liikepankin yrityspuolen verkkopankin työasemaohjelmiston konversioprojekti ♦ Erään suomalaisen liikepankin SQL-SNA gateway -ohjelmistokehitysprojekti. Ohjelma välittää mainframelta SQL-kyselyt SQLserverille ja kyselyiden vastaustietojoukot takaisin. ♦ Yhtiökokousten hoitamiseksi rakennetun ohjelmiston jatkokehitysprojektit (2 kpl) ♦ Erään suomalaisen tavarataloketjun myynti- ja maksuaineiston esikäsittelyjärjestelmän kehitysprojekti ♦ Arvopaperipörssin kansainvälisten liittymien jatkokehitysprojekti. Liittymät mahdollistava suomalaisille kaupankäynnin ulkomaisilla osakkeilla ja päinvastoin. ♦ Joukkovelkakirjojen selvitys- ja säilytysjärjestelmän työasemaohjelmiston dokumentointiprojekti.

1997-1999
Asko Kodinkoneen ovt:hen pohjautuva hankintatoimen tilausjärjestelmän kehitysprojekti. Järjestelmässä tavarantoimittajien verkottaminen ja partnership-pohjainen yhteistyö ovat keskeisessä asemassa. ♦ Asko Kodinkoneen asiakas- ja tuotekohtaisen seurannan mahdollistava myynninseurantajärjestelmän kehitysprojekti. ♦ Asko Kodinkoneen tilauskäsittelyä, tuotannonsuunnittelua, ostotoimintaa, valmistuksenohjausta (sisältää muun muassa viivakoodien käyttöön perustuvan tiedonkeruun alijärjestelmän) ja lähetystoimintaa palveleva toiminnanohjausjärjestelmän kehitysprojekti.

1988-1996
Forssan Sahan verkotus ja raaka-ainehankintaa, tuotannonsuunnittelua, tuotantoa, varastonvalvontaa, myyntiä, laskutusta ja tavarantoimituksia palveleva puhtaasti client/server-pohjainen kokonaisjärjestelmän kehitysprojekti. ♦ Asko Oyj:n pääkonttorin, Asko Kodinkoneen, Upo Valimon Lahden ja Pietarsaaren yksiköiden, Suomen Superlonin ja Forssan Sahan verkotusprojektit. Mikrotietokoneiden lisäksi verkkoihin liittyy mini- ja suurkonejärjestelmiä. Projekteissa otettiin käyttöön tai luotiin valmiudet tehokkaammalle tiimityöskentelylle (yhteiset tietovarastot, kommunikointi jne.). ♦ Asko Huonekalun tuotannon ja tuotekehityksen cad-järjestelmien hankintaprojekti. ♦ Asko Kodinkoneen piirimyyjäjärjestelmän kehitysprojekti. Järjestelmässä piirimyyjät kotitoimistoissaan olevilta mikroilta käsin ovat yhteydessä keskitettyyn myynnin järjestelmään voiden katsoa tuotanto-ohjelmaa, varastotilannetta ja asiakkaan tilauskantaan, kirjata tilauksia, tulostaa raportteja sekä vastaanottaa ja lähettää viestejä.

Sertifioinnit

IPMA Certified Project Manager 2002, uusittu 2005 ja 2008 ♦ Certified Scrum Master 2011

Koulutus

Ylioppilas 1981 ♦ Reserviupseeri 1982 ♦ Filosofian kandidaatti (tietojenkäsittely) 1988 ♦ Filosofian maisteri 1989 ♦ Yo-merkonomi (markkinointi) 1995 ♦ Markkinoinnin logistiikkatutkinto (Markkinointi-instituutti) 1999

Perhe

Minna-vaimo (sekä yhä lämpimästi muistellen kääpiösnautseri Eetu ja vendeeninbassetti Rolle)

Sotilasarvo

Reservin luutnantti