Filatelisti

Keräilyalueet

Lontoon postihistoria ♦ Tyynen valtameren ylittävä lentoposti 1935-1941 ♦ Saksa Pfennig 1880 ja Krone/Adler 1889 -sarjat ♦ Murrosajan (1882-1923) Suomen postin järjestelyt (aiheena hiipunut) ♦ Suomen postimaksukoneleimat (aiheena hiipunut)

Luottamustoimet

Joutjärven Postimerkkikerhon puheenjohtaja 1985-89 ♦ Joutjärven Postimerkkikerhon varapuheenjohtaja 1990- ♦ Suomen Nuorisofilatelistiliiton puheenjohtaja 1989-92, 1996-97 ♦ Suomen Nuorisofilatelistiliiton hallituksen jäsen 1998-99 ♦ Lahden Postimerkkikerhon hallituksen jäsen 1991-97 ♦ Lahden Postimerkkikerhon puheenjohtaja 1998 ♦ Suomen Filatelistiliiton hallituksen jäsen 2010-2016, 2017- ♦ Postihistoriallisen yhdistyksen hallituksen jäsen 2011-2012 ♦ Postihistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja 2013- ♦ Lapoex'84-, Nordjunex'91- ja Lapoex'95-näyttelytoimikuntien jäsen

Pätevyydet

Postihistoria-luokan kansallisen tason tuomarin oikeudet 2006, pohjoismaisen tason oikeudet 2011 ♦ Kirjallisuus-luokan kansallisen tason tuomarin oikeudet 2010

Tunnustukset

Nordjunex'91-näyttelyn informaatiokiertopalkinto 2005 ♦ Einar Fieandt -mitali pronssisena 2005 ♦ Pro Philatelia -mitali pronssisena 1990, hopeoitu pronssi 2005, hopea 2010, iso hopea 2015 ja kullattu hopea 2017

Näyttelyosanotot

Tähän mennessä kertynyt 124 (henkilökohtaisia 105 ja työryhmän jäsenenä 18) kokoelmina tms.: Suomi Leijonamalli 1930 ♦ Suomi postitaksat 1887-1945 ♦ Postisensuuri Suomessa (kirjallisuus) ♦ Johdatusta maakokoelman rakentamiseen (diasarja) ♦ Taitomerkki III ja II (kirjallisuus) ♦ Postimerkkilehti Jo-Fil (kirjallisuus) ♦ Suomen postimaksukoneleimat ♦ Suomen postimaksukoneleimat (kirjallisuus) ♦ Walt Disney Productionin elokuvia ♦ Datamerkkilijämodulit (datamerkkeily) ♦ Suomi käyttösarja 1975 ♦ Suomen postimaksukoneleimojen käsikirja (kirjallisuus) ♦ Modernin filatelian postitaksat (kirjallisuus) ♦ Kotimaan postin järjestelyt murrosajan Suomessa ♦ Kotimaan postin järjestelyt murrosajan Suomessa (kirjallisuus) ♦ Kotimaan postin järjestelyt nuoressa Suomessa (kirjallisuus) ♦ Suomen ulkomaan kirjepostin järjestelyt 1875-1943 (kirjallisuus) ♦ Lontoon postin keskeisten järjestelyiden kehittyminen 1840-1899 (1-kehys) ♦ The development of the London Letter Post until UPU ♦ Pakettiposti Suomesta ulkomaille 1888 - 1942, taksat ja keskeisimmät määräykset (kirjallisuus) ♦ Transpacific Airmail Services 1935-1941 (1-kehys) ♦ Miten Kusti polki, posti toimi murrosajan ja nuoressa Suomessa (kirjallisuus) ♦ 1880 Pfennig and 1889 Krone/Adler Issues of the German Empire